Ang Mag-Inang Mammoth

Isang araw sa may kakahuyan, nakaisip ang mag-inang mammoth na gumimik. Hindi gimik na magliliwaliw… Gimik na panloloko.

KM 2: Sa Piling Ng Mga Oso

Sa isang dalampasigan napadpad ang dalawang dikya para sa kanilang ikapitong anibersaryo ng kasal. Dito nila isinagawa ang kanilang pagpupulot-gata. Halinhing dito, halinhing doon. Patunay lang na silang dalawa ay tunay na nagmamahalan.