Toyo at Suka

“Mga kaibigan, inyong natunghayan ang mahusay na si Lamok na bumabalanse sa beach ball habang nag-jujuggle ng mga cherry!!!” Palakpakan!!!”At para naman po sa ating main event… Kailangan ko ng isang volunteer mula sa audience.” Nakangiting sigaw ni Pasas Clown, na may ari ng peryahan sa bayan.