Si Siopao at ang mga Manggagawa

May isang mayamang Siopao. Naisipan nya munang magbakasyon saglit. Pero bago sya umalis ay nagbilin muna sya sa kanyang tatlong mga manggagawa. Hmmmmmmmm.

Si Tutubi

May isang naliligaw na Tutubi. Nagising na lang sya na nakatihaya sa isang dahon. Malakas kasi ang hangin sa panahong iyon kaya siya ay tinangay at napadpad sa isang lugar na hindi nya kabisado. Si Tutubi…

Si Cocoon

Dumako tayo sa isang sanga sa hardin ni Prinsipe Jason. Dito ay may isang nilalang na pilit sinasabing ang kanyang Pangalan ay Cocoon. Magmula ng siya ay mapunta sa Second stage ng kanyang Metamorphosis, nagsimula na siyang kausapin ang sarili.

Takot sa Woof Woof

May dalawang malalaking aso. Tinahulan ako. Tumakbo sila papunta sakin. Tumakbo din ako. Hinabol nila ako.