Ang Pluma ng Paglalakbay

May matalik na magkaibigan. Sina Brush Hopper at Ink Credible. Madalas silang maglaro sa abandonadong bahay sa likod ng Unicorn. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakapagpaint ng napakagandang obra si Brush sa may batuhan. Isa itong hardin na may mga lumilipad na insekto sa paligid.